LÉKAŘSKÉ KONOPÍ/PODNIKÁNÍ S CBD

NEJLEPŠÍ ABSOLVENTI JSOU OCENĚNI PRÁCÍ NA PLNÝ ÚVAZEK

ZÍSKEJTE ODBORNÉ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI V OBCHODOVÁNÍ S CBD

Vítejte v programu firmy Releaf Social Enterprise’s: Lékařské konopí/Podnikání s CBD, které umožňuje absolventům stát se zodpovědnými zaměstnanci, vzdělanými voliči, připravenými obhájci a schopnými vlastníky podniků.

Ať už hledáte práci, chcete začít kariéru či podnikání nebo do jednoho investovat, díky tomuto programu programu budete lépe rozumět potřebám a obavám pacientů a spotřebitelům a získáte přehled ve všem, co se týče podnikání v oblasti konopí. Program je navržen tak, aby ukázal možnosti jak se zapojit do tohoto nového odvětví a připravil vás na rizika a povinnosti, kterým můžete nebo budete muset čelit.

HISTORIE A PRÁVA ČESKÉHO/EU

UNa co máte právo, jaké máte povinnosti a další témata např. na otázky regulace.

OBCHODNÍ ŘÍZENÍ

Naučíte se osvědčené postupy pro zahájení podnikání s konopím, udržení dobrého provozu a vztahy se zaměstnanci.

KOMUNIKACE S PACIENTY

Díky svým získaným odborným znalostem můžete nabídnout pacientům a zákazníkům ty nejvhodnější produkty na základě jejich potřeb.

VĚDA A EKONOMIKA

Obhajte své výzkumy a zbořte mýty fakty.

VÝTAŽKY Z KONOPÍ

Prozkoumejte proces extrakce a jeho různé způsoby zpracování, jako je: vaření, příprava topik a odpařování.

PÉČE O FIRMU A KOMUNIKACE S OKOLÍM

Naučíte se, jak se starat o své podnikání a pracovat s místní samosprávou a komunitou.

O KURZU

Jsme lídři v oblasti lékařského konopí. Počátky našeho vývoje a získávání znalostí a dovedností v tomto oboru, sahají až do Humbold Country v Kalifornii v 90. letech. Stali jsme se doktory a výzkumníky a můžeme nabídnout kvalitní výuku založenou na praxi.

Kurz Lékařského konopí/Podnikání se CBD zahrnuje následující během 5 dnů:

 • Politika a historie konopí / CBD
 • České a evropské zákony
 • Řízení podniku
 • Vztahy s pacienty
 • Hortikultura 1: Pěstuj bezpečně a zodpovědně
 • Hortikultura 2: Prodej – Nová témata zahrnující klíčivost semen, klonování a příklady automatických systémů a systémů CO2. V tomto tématu se dozvíte, jak pěstovat ve větším meřítku a nabídneme různé tipy a triky pro maximalizaci vaší produktivity.
 • Způsoby požití 1: Extrakty a odpařování
 • Způsoby požití 2: Jak vařit doma
 • Způsoby požití: Aplikace topik
 • Věda
 • Ekonomika
 • Právo a jeho obhajoba
 • Prodej a obchodní operace
 • Obstarávání a přidělení květů
 • Duševní vlastnictví
 • Porozumění vašim právům

Trvání kurzu:

20 hodin

Místo: CA Institute –  Marešova 12, 602 00 Brno, Česká republika

Ohodnocení:

K získání certifikátu musí úspěšný uchazeč absolvovat 20 vyučovacích hodin zahrnujících projekty, úkoly a závěrečné zkoušky/prezentace se známkou alespoň 70% nebo vyšší. Dle výsledného hodnocení získá známku podle následující stupnice:

90% -100% Stupeň A – Vynikající ve všech modulech kurzu. Student vykazoval vynikající výsledky v řízení třídy a praktických vyučovacích dovednostech.
80% -89% Stupeň B – Student byl vynikající ve všech úkolech a vykazoval dostatečné schopnosti vést třídu a osvojil si praktické vyučovací dovednosti.
70% – 79% Stupeň úspěšnosti – Student podal uspokojivý výkon, ale má stále se má co učit pod vedením zkušenějšího lektora.

Osvědčení o účasti se vydává uchazečům, kteří nesplnili kritéria ve všech nebo některých hodnocených komponentech, ale byli přítomni po celou dobu trvání kurzu.

Školné zahrnuje:

 • Poplatek za kurz CA Institute
 • Certifikát
 • Pomoc při umisťování do zaměstnání
 • Pomoc při hledání trvalého ubytování v průběhu kurzu
 • Kompletní přístup k vybavení a zařízení CA institute

Školné NEZAHRNUJE:

 • Studijní materiály
 • Ubytování a stravování
 • Osobní výdaje
 • Dopravu na kurz
 • Vyzvednutí na letišti
 • Vízum, pokud je nutné (CA Institute nemůže poskytnou studentské vízum)
 • Zdravotní pojištění (CA Institute může doporučit zdravotní pojištění)
 • Pracovní povolení, trvalý pobyt a dlouhodobá víza

Školné, září 2020

ZÁKLADNÍ školné

5 dní

28,155 CZK

ROZŠÍŘENé školné

Zahrnuje veškerý materiál kurzu a další poplatky za kurz, včetně certifikátů a převodů

32,155 CZK

Sleva

Přihlašte se do 15. červenec a získejte rozšířený kurz za cenu

28,940 CZK